Klub Motoristů

Situace nás, motoristů, se v posledních měsících a letech značně zhoršuje. Je nám kladeno za vinu, že to my, kteří nutně potřebujeme využívat své automobily pro zajištění důstojných životních podmínek sebe a svých rodin, pro práci a pro obživu, jsme zavrženíhodní ničitelé planety. Právě naše automobily prý způsobují klimatické katastrofy, a tak bychom se jich měli zbavit, respektive bychom jich měli být systematicky zbaveni.

Celá západní společnost byla infikována falešnou zelenou ideologií, která je stále agresivnější a má stále větší vliv na rozhodovací procesy na všech úrovních vládnutí. Není nepodobná sektářskému náboženství. Má svůj prvotní hřích (poškozování planety lidmi na ní žijícími), má svoje proroky (svatá Greta a její následovníci z OSN a EU), má svoje kacíře (všichni normální lidé, tedy i motoristé), má svoje odpustky (emisní povolenky, zelené poplatky, daně a eko-dotace) a má dokonce i svoji vidinu konce světa (všichni uhoříme, když okamžitě od základu neobrátíme své životy k bídě a odříkání a nevrátíme se „zpátky na velbloudy“).

My ale víme, že o ochranu přírody opravdu nejde. To vše je jen dalším levicovým pokrokářským pokusem, jak ovládat společnost, jak nás převychovat, jak nás omezovat a tím lépe kontrolovat. Je to jen dalším antisystémovým pokusem, jak rozvrátit systém tržního hospodářství, který kdysi celému Západu přinesl a garantoval svobodu a prosperitu. Je to jen další pokus o prosazení nové formy socialismu, komunismu a marxistické zelené totality.

Bránit se je nutné! Lze tak činit různými cestami. My věříme na cestu politickou, kterou považujeme za jedinou přijatelnou a civilizovanou. My nejsme revolucionáři, na rozdíl od „nich“. Klub motoristů vznikl jako platforma sdružující motoristy, kteří vidí svět stejně jako my, bez ohledu na jejich politickou (ne)příslušnost.

Jsme MOTORISTÉ, jsme slušní lidé, kteří se již nechtějí dále nechat zbytečně šikanovat nesmyslnými nápady potrefených fanatiků z kaváren na pražské Letné, anebo vládnoucích nazelenalých stran a pokrokářských hnutí. Motorismus je pro nás ideologií normálního života. Auto je pro nás symbolem životních potřeb každého normálního člověka.

Podpora

Tato jednorázová nebo i pravidelná podpora je určena pro všechny, kdo z nějakého důvodu nemáte zájem/možnost stát se členy našeho klubu. Určitě se ale nejprve podívejte na nabídku členství a zvažte možnost, stát se našimi členy.

Každá jízda něco stojí. Pomozte Motoristům natankovat plnou. Jsme rádi za každý příspěvek. Je-li to ve vašich možnostech, nastavte si pravidelnou měsíční podporu pro Motoristy. Děkujeme!

QR kód pro jednorázovou platbu. Částku si vyplníte sami.

Platební údaje pro ruční vyplnění.

číslo účtu:
2302629137/2010

Členství

Pojďte s námi budovat komunitu motoristů.

STAŇTE SE ČLENEM KLUBU MOTORISTŮ!

Filip Turek, čestný prezident klubu

Jak na to? Členem se může stát úplně každý, kdo správně uhradí členský příspěvek na účet Klubu motoristů, z. s. a pošle nám údaje o sobě.

Právě mezi členy Klubu motoristů chceme hledat další osobnosti, kterým dáme možnost být vidět při propagaci našich myšlenek.

Zvolte si svůj typ členství

DIESEL

  • Stanete se členem rodiny Motoristů
  • Podpoříte existenci a činnost Klubu motoristů
  • Získáte možnost aktivně podpořit šíření našich myšlenek
  • Budete u toho!

Výše ročního členského příspěvku DIESEL je 2.000,- Kč.

Důležité: Své mobilní telefonní číslo použijte jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uveďte své PSČ a e-mail.

V12

  • Stanete se VIP členem rodiny Motoristů
  • Významně podpoříte existenci Klubu motoristů
  • Získáte možnost veřejně a viditelně šířit naše myšlenky
  • Budete u toho vidět! Budete-li chtít… 🙂

Výše ročního členského příspěvku V12 je volitelná libovolná částka nad 6.666,- Kč.

Důležité: Své mobilní telefonní číslo použijte jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uveďte své PSČ a e-mail.

Součástí Klubu motoristů se stáváte momentem uhrazení členského příspěvku. Další informace ke svému členství obdržíte v řádu cca 10 pracovních dnů po připsání platby na účet Klubu motoristů, z.s.